• Alle artikelen uit eigen voorraad
 • Levering binnen 2 tot 5 werkdagen
 • Inclusief luxe geschenkverpakking
Diamonds are a girl's best friend
Diamonds are forever
True friends are like diamonds
ontwerp en productie

PRIVACY.

Wie is verantwoordelijk voor gegevensbescherming?

Zoals gedefinieerd in de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming Peters en Peters Juweliers verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Peters en Peters Juweliers is verantwoordelijk voor al uw gegevens die worden verwerkt via de website www.petersenpetersjuweliers.nl.

Peters en Peters Juweliers verwerkt uw gegevens ook, indien deze door de juweliershuizen en  partners worden doorgegeven.  Voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming die daarvoor geldt.

In deze informatie over gegevensbescherming wordt de verwerking van uw gegevens door Peters en Peters Juweliers beschreven.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt Peters en Peters Juweliers persoonsgegevens?

Peters en Peters Juweliers verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens o.a. in de volgende gevallen:

 • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website, via het hoofdkantoor of via onze juweliershuizen en/of u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of indien u vragen heeft;
 • Als u bij ons producten koopt.
 • Als u informatie aanvraagt met betrekking tot onze producten en diensten.
 • Als u op onze direct-marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld wanneer u een antwoordkaart invult of uw gegevens online op een van onze website www.petersenpetersjuweliers.nl
 • Als u ons uw sieraad of horloge toestuurt in het kader van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
 • Als andere gelieerde entiteiten en/of onze zakelijke partners gegevens over u verstrekken op een manier die is toegestaan.

Help ons uw gegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens,  met name in uw contactgegevens.

 

Welke gegevens over u kunnen worden verzameld?

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld via de talloze diensten en contactkanalen die zijn beschreven in dit document:

 • Contactgegevens :  naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Interesses :  informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot onderwerpen die u interesseren, zoals merken waar uw belangstelling naar uitgaat.
 • Andere persoonlijke gegevens :  informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot geboortedatum.
 • Gegevens met betrekking tot uw online account :  accountgegevens met betrekking tot portals voor klanten en potentiële klanten, en/of betalingsgegevens die u hebt ingesteld (zoals uw creditcardnummer).
 • Gebruik van websites en communicatie :  informatie over hoe u de website gebruikt en of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken. Meer informatie hierover vindt u hier in het Peters en Peters Juweliers Cookiebeleid.
 • Transactie- en interactiegegevens :  informatie over aankopen van producten en diensten, interactie met Peters en Peters Juweliers en klantenservice (uw verzoeken en klachten).

 

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

De gegevens die worden verzameld binnen de context van het aangaan van een overeenkomst of het leveren van diensten, worden om onderstaande doeleinden verwerkt.

Peters en Peters Juweliers verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens in het kader van verkoopprocessen of onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden. In het kader van deze activiteiten worden de volgende gegevenscategorieën verwerkt:

 • Contactgegevens (achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, enz.)
 • Accountgegevens (www.petersenpetersjuweliers.nl, bankgegevens, enz.)

Peters en Peters Juweliers gebruikt uw persoonsgegevens voor contractbeheer (zoals het bestellen van sieraden, het indienen van reparatieaanvragen of om een door u ingediend verzoek af te handelen (zoals een offerteaanvraag of een verzoek voor inruilen). Met betrekking tot alle aspecten van contractbeheer of het afwikkelen van een probleem nemen we zonder afzonderlijke toestemming contact met u op, bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch, per sms of per e-mail, afhankelijk van welke contactgegevens u hebt aangegeven.

We nemen ook contact met u op, in zorgvuldig overwogen gevallen, van promotionele communicatie (bijvoorbeeld het versturen van een brief om het einde van de garantieperiode aan te geven of aan te bieden uw horloge na te kijken) indien en voor zover voldaan is aan de vereisten overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming hiervoor en indien en voor zover, teneinde uw recht van bezwaar volledig in acht te nemen, u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van schriftelijke communicatie.

Peters en Peters Juweliers verwerkt uw persoonsgegevens ook om uw ervaring met Peters en Peters Juweliers klantenservice te optimaliseren.

Indien u afzonderlijk uw toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw persoonsgegevens, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de in de toestemming beschreven situaties, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden (geselecteerde aanbiedingen van producten en diensten).

Als u de toestemming heeft gegeven voor promotionele communicatie, verzamelt en verwerkt Peters en Peters Juweliers de desbetreffende gegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • aanvullende persoonlijke gegevens/voorkeuren, zoals interesses en hobby's;
 • status van uw verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming en geselecteerd en/of geprefereerd communicatiekanaal;
 • identificatiegegevens, zoals klantnummer, contractnummer;
 • klantgeschiedenis, zoals gegevens van aankoop sieraden of horloges, inclusief model, configuraties, aankoopdatum, datum inkooporder, leverdatum,  verkoopprijs en eventuele kortingen;
 • gegevens die zijn verzameld door Peters en Peters Juweliers (zoals tijdstip van contact en soort contact, onderhoudsgeschiedenis);
 • deelname aan evenementen;
 • geschiedenis betreffende vragen en klachten bij Peters en Peters Juweliers;
 • gegevens over websites/sociale media; als u zich heeft aangemeld of bent ingelogd, uw accountgegevens, bijvoorbeeld bij op www.petersenpetersjuweliers.nl

 

Peters en Peters Juweliers gebruikt de gegevens betreffende verkoop en klantenservice die op deze manier zijn verzameld om:

 • vast te stellen welke informatie en aanbiedingen waarschijnlijk voor u interessant zijn;
 • contact met u op te nemen binnen de context van deze informatie en deze aanbiedingen;
 • promotionele communicatie te versturen (zoals productlanceringen of uitnodigingen voor evenementen) in overeenstemming met uw verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Een profiel kan de volgende gegevens, indien aanwezig, bevatten die door u zijn gespecificeerd:

 • contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres)
 • aanvullende persoonlijke gegevens/voorkeuren (zoals favoriete merken, hobby's)
 • identificatiegegevens (zoals klantnummer, contractnummer) ;
 • klantgeschiedenis (zoals ontvangst van aanbiedingen, gegevens over aankoop van sieraden of horloges);
 • gegevens over websites/sociale media.

Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden vindt altijd plaats in Nederland.

Peters en Peters Juweliers zal ook persoonsgegevens verwerken als dat wettelijk verplicht is.

Verzamelde gegevens worden ook verwerkt in het kader van de waarborging van de werking van onze IT-systemen. Waarborging van de werking omvat de volgende activiteiten:

 • het maken van een reservekopie en het herstellen van de in IT-systemen verwerkte gegevens
 • het registreren en bewaken van transacties om de juiste werking van IT-systemen te controleren
 • het detecteren van en beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens
 • incident- en probleembeheer om storingen in IT-systemen te verhelpen.

Peters en Peters Juweliers is onderworpen aan een aantal  wettelijke verplichtingen. Om daaraan te voldoen, verwerken we uw gegevens voor zover dat is vereist en geven we deze, indien nodig, door aan de betreffende autoriteiten.

We verwerken uw gegevens ook in geval van een juridisch conflict, als dit juridische conflict de verwerking van gegevens noodzakelijk maakt.

 

Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden

Gegevens worden, onder andere, doorgestuurd naar de volgende ondernemingen indien en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming daarvoor:

Aan zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde dienstverleners en zakelijke partners met wie we samenwerken om u producten en diensten te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan leveranciers van horloges en sieraden en partners waarmee wij gezamenlijk evenementen organiseren. We doen dit bij Peters en Peters Juweliers uitsluitend onder de strikte voorwaarden van gegevensverwerking ten behoeve van of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

In geval van de verkoop van een bedrijfsonderdeel of verschillende bedrijfsonderdelen van Peters en Peters Juweliers aan een koper aan wie we onze rechten overdragen in overeenstemming met alle overeenkomsten die tussen ons bestaan.

Aan andere derden, zoals overheidsinstanties, voor zover we dat wettelijk verplicht zijn.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens:

We zetten diverse beveiligingsmaatregelen in, zoals versleuteling en authenticatietools. Al onze online platformen maken gebruik van beveiligde (SSL) verbindingen. Overeenkomstig de actuele stand van de techniek. Om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden.

We kunnen geen 100% bescherming tegen ongeoorloofde toegang garanderen in geval van gegevensoverdracht via internet of een website. Maar wij en onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit doen wij door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de actuele stand van de techniek. We gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

 • Strikte criteria voor de toestemming om toegang te krijgen tot uw gegevens overeenkomstig het beginsel van ‘noodzaak tot kennisname’ (beperking tot zo min mogelijk mensen) en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden
 • uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm over een beveiligde verbinding
 • Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens, in versleutelde vorm over een beveiligde verbinding
 • bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld door hackers;
 • permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

Als u van ons een wachtwoord heeft ontvangen of zelf een wachtwoord heeft gemaakt om toegang te verkrijgen tot bepaalde gedeelten van onze website dan bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en om te voldoen aan alle overige beveiligingsprocedures waar we u op wijzen. We vragen u met klem uw wachtwoord met niemand anders te delen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming bewaren we uw gegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken.

De van u verzamelde gegevens voor klantenservice- en marketingdoeleinden kunnen gedurende 3 tot 10 jaar worden bewaard, tenzij u wilt dat deze gegevens worden verwijderd en er geen contractuele of wettelijke verplichting is voor bewaring die dit verzoek om verwijdering in de weg staat.

De van u verzamelde gegevens betreffende aankopen en/of reparaties/onderhoud wordt gedurende minimaal 7 jaar bewaard.

Neem contact met ons op over uw rechten inzake persoonsgegevensbescherming en uw recht om klachten in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Als u vragen  heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Aangezien u de betrokkene bent bij de verwerking van uw gegevens, wordt u door de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming en andere relevante regelgeving inzake persoonsgegevensbescherming in staat gesteld bepaalde rechten ten aanzien van ons te doen gelden. In de volgende sectie worden uw rechten toegelicht. zoals deze zijn gedefinieerd in de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming. Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen we u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen.

 

Rechten van betrokkenen

Overeenkomstig de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming heeft u, als de betrokkene, met name de volgende rechten ten aanzien van Peters en Peters Juweliers:

 • Recht op informatie (artikel 15 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die we verwerken, de doeleinden voor de verwerking, de afkomst van de gegevens als we deze niet rechtstreeks van u hebben ontvangen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie we de gegevens hebben gestuurd. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden we ons het recht voor om deze in rekening te brengen.
 • Recht op correctie (artikel 16 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. We zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons voortdurend verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.
 • Recht op verwijdering (artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen, vooropgesteld dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Overeenkomstig artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming kan dat het geval zijn indien;
 • de gegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • u uw toestemming, die ten grondslag ligt aan de gegevensverwerking, intrekt en er ook geen verdere rechtsbasis is voor de verwerking;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen rechtmatige redenen zijn voor de verwerking of als u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • als de verwerking niet nodig is;
 • om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan een wettelijke verplichting waardoor wij verplicht zijn om uw gegevens te verwerken;
 • met name ten aanzien van de wettelijke bewaartermijnen;
 • om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of om tegen rechtsvorderingen te verweren
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): U kunt ons vragen of we de verwerking van uw gegevens beperken als
  • u de juistheid van de gegevens betwist, en zulks gedurende de tijd die we nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u de gegevens niet wilt laten verwijderen en in plaats daarvan om een beperking van gebruik vraagt;
  • wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u wel om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren;
  • u een bezwaar tegen de verwerking heeft ingediend, hoewel nog niet is besloten of onze rechtmatige gronden zwaarder wegen dan uw redenen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): op uw verzoek sturen we uw gegevens, als dat technisch mogelijk is, door naar een andere verantwoordelijke entiteit. Dit recht is echter alleen van toepassing als de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of vereist is om een contract uit te voeren. In plaats van om een kopie van uw gegevens te vragen, kunt u ons vragen de gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke entiteit  te sturen.
 • Recht van bezwaar (artikel 21 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): u kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit een bijzonder situatie , vooropgesteld dat de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of ons rechtmatig belang of dat van een derde. In dat geval zullen we uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing als we kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of als we uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren.

 

Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen

We doen er alles aan om binnen 30 dagen aan verzoeken te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek.

 

Beperking op de verstrekking van informatie met betrekking tot de rechten van betrokkenen

In bepaalde situaties kunnen we wegens wettelijke voorschriften vereist zijn om geen informatie met betrekking tot uw gegevens te verstrekken. Als we uw verzoek om inlichtingen in een dergelijk geval moeten weigeren, zullen we u  op de hoogte stellen van de redenen daarvoor.

 

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten

Peters en Peters Juweliers neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat we uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteiten.